Meir Elhadad

25 Ocak 2017

Yunus Peygamber

Meir Elhadad’ın, 28 Şubat 2012 tarihli vakıf toplantısında “Hayal ve Dil üzerine” adlı konuşması ve Kutsal Kitap içinden Yunus bölümünün açıklamaları…   “Bugünkü konumuz dil ve aynı zamanda imgelem ve hayal gücü: Asıl ilgilendiğim alan Sufilerin gerçekle bağlantı kurmak adına ‘dil’i nasıl ele aldıkları ve ‘dil’de ne ile ilgilendikleri. Öncelikle felsefede sözcük ya da nesne olarak algıladığımız düzeyden başlamak istiyorum. En temelde sözcükle nesne arasındaki ilişki kurma önemlidir; örneğin kedi […]
29 Ekim 2016

Rab ile Buluşma

Çıktığımız manevi yolculukta hepimizin tüm nefs düzeylerine ihtiyacı vardır, çünkü bizi biz yapan onlardır. İhlasımızı bulmak, biricikliğimize ulaşmak için kullanmamız gereken aletler gibidir bu düzeyler. Kabbala’da beş nefs düzeyi vardır: nefeş, ruah, neşamah, hayah ve yehidah. İhlasımızda olmak biricikliğimizde, yehidah düzeyinde olmak demektir. İhlas, yani samimiyet, Rabbimle bağlantıda olduğum, ancak arada hiçbir sözcüğün, aracının, dilin, imgelerin, hiçbir şeyin olmadığı, sadece Rabbin var olduğu bir durumdur. Hepimizin Rabbi bir araya geldiğinde […]