Mehmet Bobaroğlu

6 Aralık 2018

Milet Okulu

Hegel’e göre “Felsefe tarihi, ortaya çıkan türlü felsefelerde türlü gelişme derecelerinde yalnız tek bir felsefe bulunduğunu ve aynı zamanda bir sistemin dayandığı özel ilkelerin de ancak tek ve aynı bütünün dal budaklarından ibaret olduğunu açıkça ortaya koyar. Son gelen felsefe daha önce gelen bütün felsefelerin sonucu olup bunların hepsinin ilkelerini kapsamak zorundadır”  (Böyle düşünmesinin sebebi dünyaya erekbilimci bir modelden bakmasıdır.). Antikçağ felsefe tarihi genel olarak üç dönemde incelenir: Helen, Helenistik […]