Mansur Yalçın

10 Ocak 2020

İnsanlığın Hak ve Hukuku

Tarih boyunca insanoğlunun kendisini hak ve adalet yönünde olgunlaştırma çabası bir inşai yapılanma sistemi olmakla birlikte manevi bir ergenliğe geçiş sürecini de kapsar. Ergenliğe geçişin ise birçok deneyim yolları vardır. Bu deneyim yollarının katedilmeye başlanmasıyla insanın kendi yetileri de faaliyete geçer. Varlığından yansıyan bu içsel yetilerinin sezgileriyle birçok keşiflere adım atar. Bu keşiflerin ise  birçok anlamı, sembolü ve manası olmakla birlikte, düşünce- eylem (fail) birlikteliği  ile insanın kendisini sorgulamasını ve bu haliyle de asli  […]
19 Kasım 2016

Âdem

Âdem’e ait uluhiyet mertebesine Hazret tahsis edilmesinin sebebi: Var olanları varlıkta bütünlükte [cem] toplayarak, varlığın hakiki (vech) yüzleri ile onları kendi mertebelerinde koruyarak ve bütün (şe’n) oluşların nedenselliğini, sebeplerini ve ne için (imkân) mümkün olduklarını ve (maksadını) gayelerini anlayarak, ve bunun da bilincine erdikten sonra (Âdem) kendi varlığının şuurunu tamamlayıp kemalâtının olgunluğuna erişmesidir. Âdem kelimesinin birçok anlamı olmakla birlikte bir başka (taayyün) açılımı ise eril ve dişilliğin, celal ve cemalin […]
19 Kasım 2016

Sohbet ve Sembolizma

Sohbetin sembolizmayla gizemi ve anlatımı bütün ezoterik öğretilerde gerçekliğin değil, hakikatin (Hakikatül Hakaik’in) sırrına ulaşma yolunda ve Mutlak’ı kavramada (müteali) aşkınlığı, deney üstü âleme yükselişi ifade eder. Âlemler ise biriciklikte (insanın kendi zatında) içsel bir şuurlanma ile deneyimlenerek ve devinerek kavuşma (iştiyak) arzusuyla inişli-çıkışlı (uruç-rücu) olup yakine ulaşmasıyla gerçekleşir. Sohbetin zaman üstü (bengi), katlı anlatımı dinleyende bir iç sezgiyle arayış (seyri süluk) oluşturur. Bu deneyimin tanıklığının oluşması ise içe (âmâ) doğru yönelmekle ve […]
13 Eylül 2016

Âşık Kemter Yusuf ile Masalsı Anılar

Manevî yolun hakiki anlatımı öyle bir anlatımdır ki hiçbir masala sığmaz; ama sevdalısını bulup sevdalanarak anlatılırsa bütün masallara konu olabilir. Masallardaki sevdanın içindeyse sürekli bir gizem vardır. Bu gizemin işareti ise insanda saklıdır. İnsansa saklı olanı açığa çıkarmak için bizatihi kendi yaşadığı manevî âlemlerini deneyimlemek durumundadır. Deneyimde hem anlam hem de anlayış vardır. Bu da insanı bazen hüzünlendirebilir bazen de coşturabilir. Bu yaşanan hâllerin tanık kılınmasıysa insanın kendi bilgeliğine doğru […]