Kutluhan Meral

9 Mayıs 2023

Bilincin Deneyiminin Bilimi ya da Tinin Fenomenolojisi Üzerine – 1

“Tinin Fenomenolojisi”nin ilk bölümü “bilinç” ile başlar. Fakat Hegel, bilinci koyutlayarak işe girişmez. Zemin olarak sırasıyla bilinci ve bilincin duyumsadığı şeyi gösterir. Ardından adeta bir tenis […]
21 Eylül 2022

Kanılarla Hesaplaşmak ve Kendine Eğilerek Kendini Bilmek

İtalyanlar boşuna “traduttore traditore (çevirmen haindir)” dememiş. Herhangi bir yapıt bir dilden, bir başka dile motamot[1] aynı anlamlar korunarak çevrilebilir mi? Sonuç her zaman nitelik kaybı […]
24 Ocak 2022

İstifçiliğe Karşı Koleksiyonculuk

Kimi uğraşıları karşıtını temsil eden düşüncelerle tartışmak, onları değerlendirirken daha hızlı yol alınmasına yardımcı olabilir. Koleksiyonculuk için de istifçilik, böylesi bir zıtlığı işaret etmektedir. İlk bakışta […]
24 Kasım 2021

Marx’ın “Yabancılaşma” Kavramı Üzerine

“Nesneleşmiş emek, canlı emek tarafından kendi ruhu ile donatılmıştır ve onun karşısında yabancı bir güç olarak yerleşmiştir” (Marx, 2018, s. 120). Karl Marx’ın yabancılaşma kavramını nasıl […]
22 Eylül 2021

Düşüncelerde Kavramlarda Şarkılarla Yaşıyorum

Felsefe ya da daha genel anlamda söylenecek olursa bazı fikirler acaba bütün bir hayatı, deneyimleri ve onların anlamlarını da dönüştürür mü? Soruyu biraz daha açalım: Sözgelimi […]
12 Temmuz 2021

Sosyal Medyada Sosyalleşme Biçimleri: Gösteri ve Gözetim

Giriş Sosyal medya hayatımıza girdi gireli; yemekten haberleşmeye, alışverişten sohbet etmeye kadar gündelik yaşam pratiklerimizde farklılaşmalar ortaya çıkmaktadır. Yazının da aslında çağı için yeni bir teknoloji […]
27 Mayıs 2021

Soru Sormak

Farazi bir sorgulamayla başlayalım. Hikâye bu ya, elinize bir imkân geçiverdi ve ne soracak olursanız olun, muhakkak size cevabını verecek olan bir peri var karşınızda. Fakat […]
17 Kasım 2020

Modernist Kültürde Ölüm

Öz Bu makalenin sorunsalı, insanın toplumsal tarihi boyunca ölüm olgusunu algılama ve karşılama biçimlerinin sürekli değişimine dikkat çekmek ve buradan hareketle ölümün, günümüz modern sanayi toplumlarının kültüründe […]