Kutay Akın

10 Ocak 2020

Akl-ı Hikmet ve Hak

İnsan; fıtratı gereği, doğal olarak heyecan duyar ve arzularının tamamını kendine hak olarak görür. Süleyman mabedinin girişinde bulunan iki sütun Boaz ve Yakin sırasıyla, heyecanın ve […]
15 Mart 2019

Protopya

İnsanlık tarihi boyunca görülmektedir ki; insanlar öncelikle hayatta kalabilmek, sonrasında ise “nitelikli, ideal bir yaşam sürdürebilmek” için sürekli emek harcamışlardır. Böyle bir amaca ulaşmak mümkün olmadığı […]
11 Şubat 2018

Niyet

“Ümit fakirin ekmeğidir” deriz. Eğer buradaki “fakir” kelimesinden kast edilenin; Hz. Îsâ’nın “Ne mutlu fakir olduklarını bilenlere” şeklindeki sözünde geçen, mânevî eksikliklerini idrak eden, “fakir” olduğunu […]
2 Ağustos 2017

On dört 24-25

İnsanlık tarihindeki her yaşam tarzının bir anlayışı ve bu anlayışın ifade edildiği işaretler sistemi, yani dil’i vardır. Felsefenin amacı anlamayı ortak kılacak bir dil yaratmak ve […]
2 Ağustos 2017

“O”; Sevgiden İnsan Yarattı

Yaratan Rabbi’nin adıyla oku. “O”; sevgiden-insan-yarattı. Senin adın ne? Cemal… dedi aydınlık yüzlü, gülen çocuk. “Köyüme ne zamandır gelmemişim ki?”, diye sordum kendime. Bu çocuğu ilk kez […]
1 Ağustos 2017

Dokuz Değil On, Onbir Değil On

Trabzon’da Dumlupınar İlkokulu’nun birinci sınıfına başladığımda 1968 yılı öğretim dönemiydi. Anasınıfı öğretiminde el yatkınlığı kazanmıştım. Ama öğretmenim buna rağmen bana da “Birbirine paralel dik çizgiler çizme” […]
5 Şubat 2017

Kaygısızlar

Hermetik öğretinin Tanrısı şöyle seslenir: “…Evi ve içerdiklerini, sana göstereceğim örneğe göre tıpatıp uygun yap… Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.” Tanrı […]
25 Ocak 2017

Geometrik Sınır

Her şey bir ölçüyledir.   Ölçmek demek, ölçülecek şeyi “bir bilinen” ile kıyaslamak, oranlamak demektir. “Şey” kelimesi Farsça olup bir yandan bilinmeyeni ifade ederken diğer yandan […]
19 Kasım 2016

Kendine Yabancılaşmak

M.Ö. 1400 yılında Antik Mısır’da kullanılmakta olan Luxor tapınağının içerideki ikinci “kapısının lentosu üzerinde” kapıdan geçerken okunan bir cümle yazmaktaydı. M.Ö. 600 yıllarında aktif olan Delph […]