Abdülaziz Şenol Kenzî

25 Ocak 2017

Menem…

Lâ taayyün rütbesine mebde-i ulâ menem Âdem-i yektâ özünde nükte-i garrâ menem Künh-i Zât’ım, derk olunmaz nokta-yi kübrâ menem Resm ü sûretten mücerred âlem-i mânâ menem Nefy edip ten milkini, isabet olan “İllâ” menem Gûş-i câna söylenen telkinimi fehm eyledim Hayder-âsâ kal’a-yı vehmi bütün hedm eyledim Cümle ebvâb-ı zununu aşk ile redm eyledim “Men aref”ten okuyup dersim bugün hatm eyledim Küntü kenzin sırrına erdim bu dem, mollâ menem Kenz-i mahfi’den […]