Ken Wilber

18 Kasım 2016

Transandantal Sosyoloji

Alıntılayan: İzzet Erş Din, bebeksi büyü ve çocuksu mite geri dönüş veya bu aşamalardaki zihinsel saplantılarla açıklanmaktadır. Çocuksu mit özellikle Oedipal obje ilişkileriyle belirtilmiştir ve bu sebeple babalık ve ataerkil özdeştirmelere (introjection) ve daha sonra gelen seven, intikamcı, kıskanç, affedici gibi nitelikler yüklenen Tanrı (Yahova) hakkında bilmeyi istediğimiz her şey, yani semavî bir Tanrı gibi düşüncelere müsaittir… En hafif eleştiriyi yapmak gerekirse, dinsel ilgilerin hepsi bebeksi-çocuksu idrakin göstergesi olsalar dahi, bu […]