İzzet Erş

5 Ocak 1980, İstanbul doğumludur. 2003’te Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006’da kurduğu Grafikers Grafik Tasarım ve Reklam Hizmetleri Ajansı’nda çalışmaktadır.
Anadolu Aydınlanma Vakfı ile 1999 yılında, Vakfımızın Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki toplantıları ile tanışmıştır. 2010 yılı, Haziran ayında Yayın Kurulu’na girmiştir. Aynı yıl yayın hayatına başlayan Düşünüyorum aylık sosyal ve kültürel bülteninin yayımlanmasında görev almıştır. Yayın Kurulu’nda, Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinin tasarım ve basım sorumluluğunu yürütmektedir.
2012’de Yönetim Kuruluna girmiştir ve bu alandaki görevini sürmektedir. (2017)

27 Ekim 2016

Felsefe ve Peygamberlik

Filozofların aklî tefekkürleri ve peygamberlerin vahyî risaletleri üzerine…  Hiçbir peygamber risaletini müminlerinin aklına hitaben yapmamıştır. Zira peygamberlik gönüllere hitabetin sanatıdır. Peygamberler akıllarına gelen bir düşünce veya […]
26 Ekim 2016

Amel-i İnsânî

Ey kâfirler, nefsine uyanlar, müşrikler, müminler, putperestler, ateşe tapanlar, Nasrâniler, Yahûdiler, Hidâyet ehilleri, Müslümanlar, İsrâiloğulları, Âdemoğulları, Allah’ın sevdikleri, ilhâm verdikleri, razı oldukları, kendinden razı olanlar, emin […]
26 Ekim 2016

Yeruşalayim, Rabbin Sağ Eli…

“… seni unutursam ey Yeruşalayim, sağ elim hünerini yitirsin.” (Mezmur 137:5-6)  Rabbine bu yemin ile seslenir Davud. Bu nida, bu yakarış bir ahitleşmedir. Davud’un Rabbi ile […]
26 Ekim 2016

İnisiyasyona Girmek…

İnnel insâne le fî husrin. [1]  Ne ararsa arasın veya neyi aradığını söylerse söylesin, aslında tüm ibadetler, peşinden koşulan tüm Tanrılar her zaman insanın kendini arayışıdır. […]
26 Ekim 2016

Kutsalın Temeli

Mekke, Medine, Kâbe, Kudüs, vaat edilmiş topraklar, Ganj Nehri, Adem’in toprağı, Harun’un asası, Musa’nın çarıkları, Yusuf’un gömleği, İsa’nın kanı, Buda’nın incir ağacı, sedir ağacı, elma ağacı, […]
25 Ekim 2016

Eyyûb'u da Zikret… [1]

“Feryat ediyorlar ama cevap veren yok. Gerçek, boş feryadı Allah dinlemez, ve Kadîr ona bakmaz.” [1] Eyyûb kimdir ki insan onu ansın?  Derler ki Eyyûb bir […]
25 Ekim 2016

Hızır'ı Görmek

Bildik bir öykü…  Vakti zamanında adamın biri Hızır’ı görmeyi çok istermiş. Belki şu fani hayatında bir defa olsun görmek nasip olur diye yollara düşmüş, her gördüğüne […]
25 Ekim 2016

Buda ve Tasavvufun Nihayeti…

Tasavvuf, nihayetinde altın bir Buda’ya dönüşmektir…  Mâbed mahiyetindeki tüm yapılarda olduğu gibi, Budist mâbetleri de belirli bir remz ve simge zemini üzerinde inşâ olunmuştur. Ve Budist […]
25 Ekim 2016

Yüreğe Yazmak

Tarih bilinci öznenin kendi üzerine dönmesi ile başlar. Bu dönüş başlangıçta her ne kadar öznelmiş gibi görünse de bu nevi bir etkinlik içindeki özne, toplumun özeğinde, […]