İzzet Erş

5 Ocak 1980, İstanbul doğumludur. 2003’te Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006’da kurduğu Grafikers Grafik Tasarım ve Reklam Hizmetleri Ajansı’nda çalışmaktadır.
Anadolu Aydınlanma Vakfı ile 1999 yılında, Vakfımızın Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki toplantıları ile tanışmıştır. 2010 yılı, Haziran ayında Yayın Kurulu’na girmiştir. Aynı yıl yayın hayatına başlayan Düşünüyorum aylık sosyal ve kültürel bülteninin yayımlanmasında görev almıştır. Yayın Kurulu’nda, Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinin tasarım ve basım sorumluluğunu yürütmektedir.
2012’de Yönetim Kuruluna girmiştir ve bu alandaki görevini sürmektedir. (2017)

27 Ekim 2016

Allah'ın Kulu Olmak

Kimseden sorulmaz (sorulmayız) Ehli bilir biz kimiz… Medine’den Mekke’ye dönüş… Hz. Muhammed, meratibde en ulvî mertebenin kulluk (abdiyyet) olduğunu beyan etmiştir. Hatta söyleminin özüne bakıldığında kulluk […]
27 Ekim 2016

Hicret: İnsanın İçsel Göçü

Hicret: bulunulan mahâli terk sûretiyle yeni bir mahâle göç etmek. Hz. Muhammed ve kendisine inzâl olan kelâm-ı ilâhîye biât eden müminler, Mekkeli müşriklerin baskılarına daha fazla […]
27 Ekim 2016

Kitabı Yeniden Yazmak…

“Yazar iken furkanı; hurufat eder canı…” [1] Tevrat’ta, okuyanı en şaşırtan öykülerdendir: İshak yaşlanmıştır ve artık gözleri iyi görmemektedir. Ölüm vaktinin yaklaştığını anlayınca ikizlerinden büyük olan […]
27 Ekim 2016

Rabbin Sözünü Taşımak…

referanslara bakılacak
27 Ekim 2016

Felsefe ve Peygamberlik

Filozofların aklî tefekkürleri ve peygamberlerin vahyî risaletleri üzerine…  Hiçbir peygamber risaletini müminlerinin aklına hitaben yapmamıştır. Zira peygamberlik gönüllere hitabetin sanatıdır. Peygamberler akıllarına gelen bir düşünce veya […]
26 Ekim 2016

Amel-i İnsânî

Ey kâfirler, nefsine uyanlar, müşrikler, müminler, putperestler, ateşe tapanlar, Nasrâniler, Yahûdiler, Hidâyet ehilleri, Müslümanlar, İsrâiloğulları, Âdemoğulları, Allah’ın sevdikleri, ilhâm verdikleri, razı oldukları, kendinden razı olanlar, emin […]
26 Ekim 2016

Yeruşalayim, Rabbin Sağ Eli…

“… seni unutursam ey Yeruşalayim, sağ elim hünerini yitirsin.” (Mezmur 137:5-6)  Rabbine bu yemin ile seslenir Davud. Bu nida, bu yakarış bir ahitleşmedir. Davud’un Rabbi ile […]
26 Ekim 2016

İnisiyasyona Girmek…

İnnel insâne le fî husrin. [1]  Ne ararsa arasın veya neyi aradığını söylerse söylesin, aslında tüm ibadetler, peşinden koşulan tüm Tanrılar her zaman insanın kendini arayışıdır. […]
26 Ekim 2016

Kutsalın Temeli

Mekke, Medine, Kâbe, Kudüs, vaat edilmiş topraklar, Ganj Nehri, Adem’in toprağı, Harun’un asası, Musa’nın çarıkları, Yusuf’un gömleği, İsa’nın kanı, Buda’nın incir ağacı, sedir ağacı, elma ağacı, […]