İzzet Erş

5 Ocak 1980, İstanbul doğumludur. 2003’te Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006’da kurduğu Grafikers Grafik Tasarım ve Reklam Hizmetleri Ajansı’nda çalışmaktadır.
Anadolu Aydınlanma Vakfı ile 1999 yılında, Vakfımızın Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki toplantıları ile tanışmıştır. 2010 yılı, Haziran ayında Yayın Kurulu’na girmiştir. Aynı yıl yayın hayatına başlayan Düşünüyorum aylık sosyal ve kültürel bülteninin yayımlanmasında görev almıştır. Yayın Kurulu’nda, Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinin tasarım ve basım sorumluluğunu yürütmektedir.
2012’de Yönetim Kuruluna girmiştir ve bu alandaki görevini sürmektedir. (2017)

30 Ekim 2016

Nesnel Tarih Okumalarındaki İki Yanılgı: Anakroni[1] ve Nekrofili

Tarih nesnel bir bilim midir? Tarih tinsel bir bilim olarak kabul edilebilir mi? Tarih okumalarında özne, nesnesi olan tarihe nesnel konumda kalabilir mi? İnsan psişik bir […]
30 Ekim 2016

Bende Duran Günah…

Hepimiz günahkârız! Günahın ne olduğu irdelendiğinde, onun mahiyeti karşısında akıl sahibi her beşer bir günahkâr olduğunu kabul edecektir. Günah, teolojik bir kavram olmanın çok ötesindedir aslında. […]
30 Ekim 2016

Musahiplik Cemi

“Kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır; ve kardeşine hakaret ederse, icma-i ümmetin hükmüne müstahak olacaktır. Ve kim “ahmak” derse, cehennem ateşine müstahak olacaktır. İmdi, takdimeni […]
30 Ekim 2016

Kadın ve Toprak

Şehir insanı ile kırsal insanını ayıran en belirgin farklılık toprağın yaşamlarındaki yeridir. Büyük şehirlerde toprak gündelik hayatın içinde bir gerçeklik olmaktan uzaktır. Toprak alanlar ya kendi […]
29 Ekim 2016

Hezekiel'in Rüyeti

Otuzuncu yılın dördüncü ayında, ayın beşinci gününde efendisinin sevgili kulu Hezekiel’e, Allah’ın izzeti bir rüyet olarak göründü. Allah’ın izzeti bütün açıklığıyla dört sûrette göründü. Birinde aslan […]
29 Ekim 2016

Parlayan Yıldız

Kuran-ı Kerîm müminlerin Allah’a yönelişlerinde Meryem’i zikretmelerini buyurur ve ardından şöyle der: “O, ailesinden ayrılıp, şark mekânına çekilmişti.” (1) Yüzünü doğuya, güneşin doğduğu yere çevirmişti. Ailesinden, […]
29 Ekim 2016

Anakronik Bir Din Tarihi

“Ben kimim?” sorusunu kendine sormayı başarabilen her samimi talip, içinde bu soruya yanıt bulamadığı ifadelerden sıkılır. Bu nedenledir ki dinler tarihi veya daha geniş olarak ‘ölüm […]
27 Ekim 2016

Allah'ın Kulu Olmak

Kimseden sorulmaz (sorulmayız) Ehli bilir biz kimiz… Medine’den Mekke’ye dönüş… Hz. Muhammed, meratibde en ulvî mertebenin kulluk (abdiyyet) olduğunu beyan etmiştir. Hatta söyleminin özüne bakıldığında kulluk […]
27 Ekim 2016

Hicret: İnsanın İçsel Göçü

Hicret: bulunulan mahâli terk sûretiyle yeni bir mahâle göç etmek. Hz. Muhammed ve kendisine inzâl olan kelâm-ı ilâhîye biât eden müminler, Mekkeli müşriklerin baskılarına daha fazla […]