İzzet Erş

5 Ocak 1980, İstanbul doğumludur. 2003’te Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006’da kurduğu Grafikers Grafik Tasarım ve Reklam Hizmetleri Ajansı’nda çalışmaktadır.
Anadolu Aydınlanma Vakfı ile 1999 yılında, Vakfımızın Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki toplantıları ile tanışmıştır. 2010 yılı, Haziran ayında Yayın Kurulu’na girmiştir. Aynı yıl yayın hayatına başlayan Düşünüyorum aylık sosyal ve kültürel bülteninin yayımlanmasında görev almıştır. Yayın Kurulu’nda, Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinin tasarım ve basım sorumluluğunu yürütmektedir.
2012’de Yönetim Kuruluna girmiştir ve bu alandaki görevini sürmektedir. (2017)

19 Kasım 2016

Platonik Düşünce

“İnsan için gerçek yaşam, felsefi yaşam ya da bilgelik yaşamıdır, çünkü ancak felsefecidir ki gerçek evrensel bilime erişir ve olgusallığın ussal doğasını ayrımsar.” [1] Pitagoras’tan Platon’a […]
19 Kasım 2016

Platon'un Mağara Alegorisi

Uzun girişi, ışığa açılan bir çeşit yeraltı mağarasında yaşayan insanlar halet et. Bu adamların çocukluklarından beri ayaklarından ve boyunlarından prangalanmış olduklarını, bu nedenle hep aynı noktada […]
19 Kasım 2016

Kâbe’nin Sütunları

Gördünüz mü o Lât ve ‘Uzzâ’yı? Ve öteki üçüncü Menat’ı?[1] İslam dini, Kur’an-ı Kerîm’in tebliğinin daha ilk yıllarında iman eden müminleri bir kavim olmaktan kabile olmaya […]
19 Kasım 2016

Yeruşalim

Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. [1] İşte, sana bir oğul doğacak, o barış adamı olacak; ve ona etrafındaki tüm düşmanlarından rahat vereceğim; […]
19 Kasım 2016

Sokrates

Sokrates’e göre âlem, akli bir düzene göre kurulmuştur ve orada tesadüfün yeri yoktur. Âlemde her şey, mevcut bir gayeye, her gaye de diğer bir gayeye göredir. […]
19 Kasım 2016

Yeryüzünün Yüksek Yerleri

 İblis İsa’yı yüksek bir dağa götürdü ve ona dünyanın tüm illerini ve onların izzetini gösterdi. Ve İblis ona dedi: Eğer bana secde edersen, bütün bu şeyleri […]
19 Kasım 2016

Pitagoras’ın Sayıları

Tamahkâr olma, zira her şeyde i’tidâl efdâldir. [1] Pitagoras’ın felsefi dizgesi genel olarak ve basitçe aritmetik sayılara ve bu sayıların ihtiva ettiği ilmi sınıflara indirgenir. Ancak […]
19 Kasım 2016

İhtiyar Bilge…

Bilen konuşmaz. Konuşan bilmez.[1] Lao Tzu, ihtiyar bilge. Onu tanımıyorum. Yüzlerce yıl önce yaşadığı için tanımıyor değilim üstelik. Bugün, burada yanı başımda olmasına rağmen tanımıyorum onu. Sözlerini […]
18 Kasım 2016

Osiris Miti Üzerine

Mısır kozmogonisine göre “zamanın başlangıcından evvel”, mutlak karanlığın ve kaosun tanrısı olan Nun, yaratıcı tanrı Atum Ra’yı[1] var eder. Bundan sonra tanrı Shu (rüzgar) ve tanrıça […]