İoanna Kuçuradi

10 Ocak 2020

İnsan Hakları Eğitimi ve Dayanışma için Eğitim: Eğiticilerin Eğitimi

Bu başlık, 5 – 7 Aralık 1988 tarihlerinde UNESCO’da düzenlenen insan hakları eğitimine ilişkin toplantının alt konularından biriydi. İnsan hakları eğitimi konusundaki bu düşüncelerimi orada sunmuştum. İnsan hakları eğitimi sorunu, son on – on beş yılda özel bir önem kazanmıştır. Ama hâlâ deneme dönemindeyiz. İnsan hakları eğitimiyle ilgili yapılanlar ve yapılması gerekenler konusundaki raporları okurken karşılaştığımız çeşitli yaklaşımlarda ve insan hakları öğretiminde, başka birçok eksikliğin yanı sıra özellikle iki noktanın […]
19 Kasım 2016

Modernite, Aydınlanma ve Bir Dünya Görüşü Olarak Bilim

Postmodernizm denilen akım moda olduğundan beri modernite, tartışma konusu, hatta saldırı konusu olmuştur. Bu moda artık yatıştığı halde, ilgili tartışmalar birçok çevrelerde devam ediyor; bu kez de postmodernizm sorgulanıyor. Ancak bu tartışmalar, yeterince açık kavramlara dayanmadığı için, çoğu zaman bir “münazara” olmaktan pek ileri gitmiyor. Ben burada, kısaca, “modernite” terimini biraz didiklemeye ve bundan bazı sonuçlar çıkarmaya çalışacağım. * * * “Modern” sözcüğü, başlangıçta eski, geleneksel, klasik gibi birkaç terimin […]