İlbey Dölek

23 Kasım 2016

“Türkiye Halkının Kültür Kökenleri” Adlı Eserindeki İnanç ve Âdetlerin Değerlendirilmesi

Öncelikle adı geçen eserde yer alan inanç ve uygulamalara ait değerlendirmelerimize geçmeden önce eser ve yazar hakkında kısa bir bilginin verilmesi yerinde olacaktır. “Türkiye Halkının Kültür Kökenleri” isimli eserin yazarı Burhan Oğuz (1919-2009) hayatta iken canlı bir tarih olarak nitelendirilmiştir. Oğuz, yüksek mühendis mektebini bitirmesine rağmen Türkiye’nin sosyal tarihine ışık tutan önemli araştırmalarda bulunmuştur. Burada Oğuz’un birbirinden kıymetli eserlerini hatırlatmakta fayda vardır. Bunlar; “Mezar Taşında Simgeleşen İnançlar” (2002), “Türkiye Halkının […]