Hulusi Akkanat

2 Ağustos 2017

Dilin Doğası ve Çocuklarda Dilin Gelişimi – 01

DİL NEDİR? “Dil nedir ?” diye hiç sormamıştım o güne dek kendi kendime. Yaşama gündemimde başka şeyler vardı. Ama sonradan iş değişti. Nasıl olduysa oldu, pek […]
2 Ağustos 2017

Eğitim Projesine Giriş

A. SORUNLARA GELENEKSEL YAKLAŞIM BİÇİMİMİZİ TERKETMELİYİZ! Hem tanı hem çözüm yetersizliği! Eğer çoğu sorunlarımız çözülemiyorsa, bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ama bunlardan birisinin, sorunlara yaklaşım biçimimizdeki yetersizlik olduğu […]
1 Ağustos 2017

Sanat ve Yaşantı

Sanat bir yaşantıdır; yaşantı ise nasıl nitelenirse nitelensin, zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta renk renk ışıldayan bir şeyi yaşama olayıdır. Yaşantı, beşikteki yavrunun ve basit […]
5 Şubat 2017

Yitik Kimlik Korkusu: Kaygı

“Ve Musa Allah’a dedi: “İşte, ben İsrailoğullarına geldiğim zaman, onlara: Atalarımızın Allah’ı beni size gönderdi, dersem, ve onlar bana: “Onun ismi nedir? Derlerse, onlara ne diyeyim? […]
29 Ocak 2017

Platon’un Diyaloglarının Düşünce Süreçlerini İzleme Denemesi

Platon, sadece düşünce tarihinin ilk büyük sistem kurucularından biri olan büyük ve önemli bir filozof değildir; o aynı zamanda İlkçağdan, tüm yapıtları günümüze erişmiş olan ilk […]
25 Ocak 2017

İronik* Bir Anlamsızlık: Duvar(lar)ınız Nâzım Hikmet’in “O Duvar” Şiiri Üzerinden Etüdü

“O duvar O duvarınız vız gelir bize vız! Bizim kudretimizdeki hız, ne bir din adamının dumanlı vaadinden, ne de bir hülyanın gönlü yakışındandır. O yalnız tarihin […]
23 Kasım 2016

Burhan Oğuz Hocamızın Anısına; Belkemikli Omurgalı Aydın

(Türk Kültür Tarihçisi ve Mühendisi – 1 Mart 1919, İstanbul – 18 Şubat 2009, İstanbul) Sanatçı ve bilim adamı hem yaratı eylemiyle hem de vatandaş eylemiyle […]
19 Kasım 2016

Hakikati Kavrayış – Aydınlanma

Gotama, sonradan Bodhgaya denilen Uruvela’da dinsel açıdan yetişirken, bir assatha ya da incir ağacının (Skr: aşvattha; ficus religiosa)* altında Budha olarak aydınlanmaya ulaşmıştır. Onunkine tam ve aşılmaz aydınlanma (abhisambothi)* denir. Felsefi açıdan […]
19 Kasım 2016

Anlam Bulması İstenmeyen "Anlam" Üzerine Soyutlanan Anlamlar

“Yaşamak için bir nedeni olan kişi, hemen her nasıla dayanabilir.” -Nietzsche- Burada sözü edilen “yaşama nedeni” herhalde, kişinin anlamlı bulduğu yaşam kıpırtıları olsa gerek. Victor Frankl; […]