Hulusi Akkanat

3 Ağustos 2017

Kimlik Olgusunun ‘İnsan’ Oluşumuna Katılımının Tarihsel Süreci

TARİHSEL SÜREÇTE İNSAN ANLAYIŞLARI İnsanın ne olduğu sorusu ve insanın evren içindeki yerinin ne olduğu sorusu, Max Scheler’in ömrünün sonuna kadar üzerinde durduğu bir sorudur. İnsan […]
3 Ağustos 2017

Değer Kavramı Teorisi ve Etik – 2

Bu itkilerden herhangi biri, zaman zaman, özel koşullar altında, insanın etkinliklerini öylesine kendi buyruğu altına alır ki, sonunda yalnız o üstün kalır. Fakat hiçbiri, ötekilere temel […]
3 Ağustos 2017

Değer Kavramı Teorisi ve Etik – 1

İleri süreceğim değer kavramı teorisinin, hangi bakımdan etiğe bağlı olduğunu, etiğin merkez sorunlarının yapılması gerekenle, haklar, ödevlerle, etiği kişiyle ilgili sorunların aydınlanmasına, bu sorunların kesin olarak […]
3 Ağustos 2017

Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçü Kişilik Yetiştirme Sorunsalı ve Boyutları

Çok genel anlamıyla kişilik, insanın davranışlarını belirleyen ve ona toplumsal kimliğini kazandıran temel ruhsal yapı öğesidir. İnsanın değerleri, alışkanlıkları, algı ve tepkileri, güdüleri, eğilimleri, vb. özellikleri […]
3 Ağustos 2017

İletişim Kurma ve Sorun Çözme – 2

İnsanlara değer vermek Etkili bir iletişim kurabilmek için, insanların sizin yanınızda olmasını sağlamanız gerekir; çünkü eğer sizden yana değillerse, ya tarafsızdırlar ya da size karşıdırlar. Çoğunlukla, […]
3 Ağustos 2017

İletişim Kurma ve Sorun Çözme – 1

I- İletişim Kurma Karmaşık düşünceler üretmek ve bunları sonuç alabilecek şekilde ifade edebilmek organizasyonlarda çok önemli bir rol oynar. İletişim kurabilme becerisi, konuşmak, ikna etmek, öğretmek […]
3 Ağustos 2017

Kültürleme Olgusu Açısından, Türkiye Kültürünün Oluşumunda Ahilik Kurumunun Öneminin ‘Yumak Modeli’ Kuramıyla İncelenmesi 2

Ahi Birliklerinde Yargı-Ceza Şekilleri Ahi birliklerinde kurallara uymayan birlik üyelerine yaptırımı çok ağır cezalar uygulanırdı. Bu cezalar para ve özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar olmanın yanında ondan çok […]
2 Ağustos 2017

Etkin Dinleme

Duyguları İşitebilme Yeteneği: “Etkin Dinleme” “Benlik, iletişim süreci içinde oluşan bir kavramdır. Ancak iletişim içinde insan kendi içinden çıkıp, sanki diğerlerinin gözüyle bakabilmeyi öğrenir. Böylece bu […]
2 Ağustos 2017

Dilin Doğası ve Çocuklarda Dilin Gelişimi – 02

MEKANİKTE USTALAŞMA Dilin İçselleştirilmesi Her üretim sistemi gibi dil de iki ana kısımdan oluşur: Girdi ve Çıktı. Hem otomobil fabrikalarında hem de dil üretim sisteminde, eğer […]