Hulusi Akkanat

14 Mart 2018

Metafizik Açıdan Yabancılaşma Sorunu

“Ben Bir Ceviz Ağacıyım Gülhane Parkında” hikâyesi… Nazım Hikmet Gülhane Parkındaki bir ceviz ağacının altında sevgilisi ile buluşmak üzere randevulaşır. Buluşacakları gün Gülhane Parkına gider ve […]
4 Ağustos 2017

İçsel Duyumculuk Açısından Öznelci Estetiğe Bir Yaklaşım ve Psikoestetik Denemesi – 02

“Bazı güzellik türleri, ilk görünüşlerinde sevgi ve övgümüzü kazanırlar. Ama güzelliğin pek çok düzenlerinde, özellikle güzel sanatlarınkinde, uygun olan duyguyu duymak için çok fazla düşünmek gerekir. […]
4 Ağustos 2017

İçsel Duyumculuk Açısından Öznelci Estetiğe Bir Yaklaşım ve Psikoestetik Denemesi – 01

Sanat etkinliği en geniş anlamıyla benliğin kişiliğe dönüştürülmesi eylemi olup, dışımızdaki dünyalara duyulan ilgi ve bilinmeyenlerin çekiciliği de bu eylemimizi besleyen ana damarlardır. Var olanla var […]
4 Ağustos 2017

Kültürleme Olgusu Açısından, Türkiye Kültürünün Oluşumunda Ahilik Kurumunun Öneminin ‘Yumak Modeli’ Kuramıyla İncelenmesi 1

İnsan, yeryüzünün belli bir bölgesinde, belli bir ülkede, soyu sopu belli bir ailenin yavrusu olarak dünyaya gelir. Ana baba, konu komşulardan oluşan bir toplulukta büyür. Onların […]
4 Ağustos 2017

Düşün ve İnsan Hakları – 04

Varlığını Sürdürme Hakları Bedensel güvenlikten daha tartışmalı bir konu olan varlığını sürdürme, ya da en aşağı düzeyde ekonomik güvenliğin – aynı nedenlerden –bedensel güvenlik kadar temel […]
4 Ağustos 2017

Düşün ve İnsan Hakları – 03

İNSAN HAKLARININ TEMELLERİ Bu yazının savı iki kabule dayanacaktır: 1. İnsan hakları ancak insan ödevleriyle birlikte düşünülürse temellendirilir; 2. Bazı hak ve ödevlerin öyle porototipleri vardır ki, bunlar hem insan […]
4 Ağustos 2017

Düşün ve İnsan Hakları – 02

ÖZGÜRLÜK HAKKI Özgürlüğün yaradılıştan varolduğu, bu yüzden de varolmakla, dolayısıyla yaşamla özdeş olduğu kabul edilecek olursa, özgürlük hakkının varolma hakkıyla da özdeş olduğu ileri sürülebilir mi? […]
4 Ağustos 2017

Düşün ve İnsan Hakları – 01

Bazı tehlikeli şeyleri sayın deseler, bunlar arasında kavramları söz gelişi, sayar mıydınız? Dünyada olan bitenlere bakılırsa, pek suçsuz görünmüyor kavramlar. Tehlikeli olmalarından biz sorumluyuz, yarattıkları sonuçlardan […]
4 Ağustos 2017

Eğitimde Öğrenme –Yaratıcılık ve Üretkenlik Yetisini Geliştiren Proje Bazlı Bir Sistem Yaklaşımı

1. ÖZET: Fiziksel bir objenin algılanması veya karmaşık bir olayın anlaşılması beyin düzeyinde gerçekleşir. Bu nedenle, eğitim/öğrenme tekniklerini veya yöntemlerini ele alan bir çok bilimsel çalışma, […]