Gediz Akdeniz

23 Kasım 2016

Avrupa Sınırlarında Küresel Zuhur Olarak “Mülteci”

I. Modernite, varlığını ve yeniden üretimini indirgemeci ve duyarsız kontrol mekanizmaları kurabilmesine borçludur. Modernizmin “bilimsel” düzenleme alanlarına bakıldığında; düşünme biçimlerinden siyasal organizasyonlara kadar her yerde baskın biçimde göreceğimiz şey duyarsız sınır ve başlangıç koşullarına bağlı mekanikçi sınır kavramıdır. Başka bir ifadeyle sınırları çizmek, sınırların geçirgenliğini düşürüp sınır içinde homojenliği, toplanabilirliği sağlamak ve normalleştirmeyi gerçekleştirmek modern paradigma için okunaklılığı sağlamış ve kolay uygulanabilir yönetim araçlarını oluşturmuştur. Bugün kaos teorisi ve karmaşıklık […]
26 Ekim 2016

Baudrillard'ın Simülasyon Kuramı'nın Karmaşıklık Eleştirisi

Düzensiz Duyarlı İnsani Davranışlar (Kaotik Farkındalık) Simülasyon Kuramı Işığında BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ* I. GİRİŞ  İnsanoğlu internet, yazılı ve sözlü medya, sinema, moda ve eğlence, cep telefonları gibi iletişim teknolojileri ile gittikçe daha da karmaşıklaşan bir dünyada yaşamaktadır.  İletişim, ulaşım, organizasyonlar, sivil toplum örgütlenmeleri gibi etkileşmelerle böylesine karmaşıklaşan dünyada insan davranışlarındaki duyarlılık ve düzensizlik gittikçe artmaktadır. Bu gelişme kurgulanan tüm modern simülasyon mekanizmalarına rağmen düzeni, yani iktidarları rahatsız edecek boyutlara gelmiştir.  […]