forum

1 Ağustos 2017

Aydınlanma Sorunu ve Anadolu’da Aydınlanma

16.11.1997 tarihinde Anadolu Aydınlanma Vakfında katılımcıların* kendi özgün birikim ve çalışmalarından katkılarda bulunduğu, bazen de sohbetin yaratmış olduğu spontan bir havada farklı ve zevkli konularda gezindiği “Aydınlanma sorunu üzerine” bir forum gerçekleşmiştir. Bu forumda genel olarak, Aydınlanma sürecinin Anadolu’nun ekinsel ve tarihsel köklerine bağlar kurulmuş olması ve içeriğinin Aydınlanma sorununu konu etmesi nedeniyle, dergimizin ilk sayısında sunmayı uygun bulduk. *Katılımcılar: Nabi YAĞCI, İzzet KALYONCU, Cengiz ERENGİL, Mehmet GENÇ, Tufan TEZER, Yasemin SOHTORİK, […]