Eren Rızvanoğlu

9 Kasım 2016

Türkçe Felsefe Dilinin Gelişimi ve Nermi Uygur*

Felsefe ile dil arasındaki  ilişki dolaysız bir ilişkidir. Felsefe yirmi beş yüzyıllık serüveninde hep belli bir dilin içinde yapılmış ve  yine o dilin olanakları çerçevesinde belli bir gelişme çizgisi  izlemiştir. Bu anlamda felsefe, ancak belli bir dilin felsefeyi olanaklı kılacak ifade ve anlam dağarcığı içerisinde yapılacak düşünsel bir etkinliktir. Tarihi boyunca felsefeyi ayrıcalıklı kılan diller, aynı zamanda dünyanın geri kalanına kendini onaylatmış ve ekinsel egemenliği onanmış diller ve felsefi dilini […]