Ercan Kalit

2 Ağustos 2017

Tarih Felsefesinde Yöntem ve Özgürlük Sorunu I

Tarih sözcüğünün ilk çağrışımı “geçmiş”tir. Geçmiş ise insan belleğinin biriktirmelerinin bir armağanıdır. Tıpkı bireysel insanın yaşanmışlıklarının “bellenmesi” ile oluşan geçmişi gibi, toplumların da yazılı ve yazılı […]
2 Ağustos 2017

Eğitim Sorununun Merkeziliği

Eğitim sorunu üzerine gündeme gelen tartışmaların irdelenmesi gösteriyor ki; herşeyden önce eğitimde “neyin” sorun olduğu konusunda bir belirsizlik (veya anlaşmazlık) sözkonusudur. Bu belirsizlik, eğitim sorununun iki yönlü […]
1 Ağustos 2017

Üniversite ve Aydınlanma

Yaşlılar hiç kuşkusuz gençlere umutla bakarlar çünkü onlar dünyayı ve bilimi ilerleteceklerdir. Ama bu umut onlarda ancak oldukları gibi kalmadıkları, tersine tinin emeğini üstlendikleri ölçüde yaşamaktadır.” […]