Emre Cömert

11 Şubat 2018

Umutla Yaşam

“Umut” bizler için şüphesiz bir isminden fazlasıdır. Sadece zihinsel bir eylemin aksine, insan varoluşunun temelinde yatan bir güven duygusudur.[1] Umut, hayatın bütün gerçekliklerine entegre olmuştur ve hatta bazı düşünürlere göre “umut”, insan için bir güç kaynağıdır.[2] Her şeyden ötesi insanı, insan yapan bir “dürtü” veya “itki” olarak anlaşıldığı da görülmüştür. Umut kavramının bir güç kaynağı olarak tanımlanmasını, bir insanı hayata bağlaması örneğini ele alarak düşünebiliriz. Geçmişte, bugün hatta gelecekte dahi açlık ve sefalet […]
5 Şubat 2017

Kaygı ve Ümit

“Yasak, Âdem’i kaygıya sürüklemiştir, çünkü özgürlüğün olanağı onda yasak ile uyanır.” [1]   Søren Kierkegaard’ın bu sözleri kavramını özgürlükler ve yasaklarla birbirine bağlayan bir önermeyi içinde barındıran bir cümle niteliğindedir. Felsefe tarihinin ve günümüzün belki de önümüzdeki yılların halen gündem konusu olacak olan “özgürlük” kavramıyla, bazı düşünür ve bilim insanlarına göre, insanın doğumundan itibaren hayatında var olan “kaygı” kavramının arasında nasıl bir bağ olduğu merak konusu olmuştur. Ruh ile bedenin […]
25 Ocak 2017

Kutsalın “Sınır”larına Felsefî Bakış

Sınır kavramı, sözlük anlamıyla; bitme, bir şeyin sona erdiği noktadır. Bir diğer anlamı; varlık ya da etki alanının dış çevresi; eyleme olanağının kalmadığı nokta; uzayda iki bölgeyi ayıran nokta, çizgi olarak tanımlanmıştır. Bunun devamında “sınır-kavram” olarak da şu şekilde tanımlanmıştır: Bilinmeyene karşı bilmeyi sınırlayan kavram. Bilgiyi sınırlayan ama aynı zamanda bu sınırın ötesinde bir şeyin bulunduğunu da imleyen kavram.[1] Sınır kavramı Osmanlıcada had ve hudut olarak karşımıza çıkar. Yukarıda verilen […]
19 Kasım 2016

“İnsan Üç Kez Doğar” Üzerine

Toplumu oluşturanlar hiç kuşkusuz, onun içinde yaşayan insanlardır. İnsanlar bir toplumun içine doğarlar, hayatlarını o noktadan başlayarak çizerler. Doğduğunda kendini bir toplum içerisinde bulan insana gelirsek, değerlendirilmesi gereken başka şeyler ortaya çıkar. Bunlardan birisi bireyin doğduğu kültürdür. Birey kendini aslında toplumun içinde bulmakla kalmaz, aynı zamanda belirli bir kültürün içine doğmuş olarak buluverir. Bu insan, kendi iradesi dışında kendini o kültürün içine doğmuş olarak bulacaktır. Doğduğu aile onun ilk kültürü […]