Elif Ersoy

30 Ekim 2016

Aslan Sembolü Üzerine

Tarih boyunca pek çok kültürde aslan figürüne rastlarız. Aslan, mitolojide karşımıza kutsal addedilen mekânların ve hükümdar tahtlarının bekçisi, tanrı/tanrıçaların biniti ve koruyucusu, hayvanlar kralı, güneş sembolü […]
30 Ekim 2016

Nevruz'da Süt İçme Geleneği

Türk tarihinin bilinen en eski bayramı olan Nevruz, baharın geliş günü ve yılbaşı olarak kutlanmaktadır. Nevruz, baharın ilk günüdür ve ekinoks yani gece ile gündüzün birbirine […]
30 Ekim 2016

Tabiatı Kavrayış ve İfade Etmede Yeni Yöntem ve Dil Arayışları [1]

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Newtoncu fiziğin açıklamakta yetersiz ya da başarısız kaldığı olguların giderek artması, sadece pozitivist–mekanist paradigmanın matematiksel–fiziksel tutarlılığı hakkındaki şüpheleri arttırmakla kalmamış, doğanın […]
30 Ekim 2016

Tarihte ve Türk Ceza Kanunu'nda İntihar

“İntihar” kelimesi Arapça’da, boğazına vurmak, boğazlamak, kurban etmek ve tam zamanında yapmak anlamına gelen nahr sözcüğünden gelmektedir ve Türkçe’ye Tanzimat döneminde girmiştir. İntihar eylemleri tarih boyunca […]
30 Ekim 2016

Zihin–Beden İlişkisi ve Psikonöroimmünoloji

Bireyin yaşadığı stres ve ruh durumunun, onun bedensel fonksiyonlarında büyük bir etki yaratabileceği –hatta kanser, koroner kalp hastalıkları ve mide-bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabileceği– inancı İlkçağdan bu […]
29 Ekim 2016

Hz. Rabiatü'l Adeviyye

8. yüzyılda Basra’da büyüyüp Kudüs’te vefat eden Hz. Rabia, sevgiye dayalı tasavvuf düşüncesinin ilk savunucularındandır. Zühd ve Allah korkusundan ibaret olan ilk dönem tasavvufunu, Allah aşkı […]
29 Ekim 2016

Hz. Asiye

“Allah, inananlara da Firavun’un karısını misal gösterdi. O: ‘Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun’dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan […]
27 Ekim 2016

Beyin: Bir Genetik Mozaik

Nature dergisi Ekim sayısında yayımlanan yeni araştırma bulgularına göre beyin birbirinden farklılık gösteren ve zamanla değişime uğrayan sinir hücrelerinden oluşan genetik bir mozaiktir (1). Edinburgh’daki Roslan […]
27 Ekim 2016

Viktimoloji (Mağdurbilim)

Viktimoloji kısaca mağduru inceleyen bilim dalıdır ve dilimizde “Mağdurbilim” olarak da adlandırılmaktadır.(1) “Viktimoloji” sözcüğü, Latince “victima” ve Yunanca “logos” sözcüklerinden oluşmaktadır.(1) Kriminolojide “victima”, başka bir kişinin […]