Ekrem Ülkü

11 Nisan 2019

Sokrates

I. Giriş Bilindiği gibi Sokrates, felsefenin ve Batı felsefesinin, özel olarak da Antik Yunan felsefesinin en önemli ismidir. Batı felsefesinin beşiği kabul edilen Antik Yunan felsefesinin bir dönemi onun ismiyle sınıflandırılır. Ondan önce yaşamış ve doğa felsefesiyle uğraşmış tüm filozoflara, Sokrates’ten önce gelenler anlamında Presokratikler, Sokrates’ten sonra gelen bütün Yunan filozofları, onun doğrudan ya da dolaylı olarak öğrencisi olma ve ondan esinlenme anlamında Sokratikler olarak adlandırılır. Düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük […]
1 Ağustos 2017

Hoşgörü ve Tolerans

Bilindiği gibi Kavramlar, içinde yaşadıkları kültür ile birlikte doğar, gelişir ve yaşarlar. Dilimize katılan yabancı sözcüklerin kavramlaşabilmeleri için, kültürümüzle tanışmaları, uyuşmaları ve bu doğrultuda Anlam kazanmaları gerekir. Osmanlıca diye adlandırdığımız, Arapça, Türkçe, Farsça ağırlıklı, Batı dillerinden de katılımlarla oluşan Eklektik dilde Müsamaha olarak kullanılan ve görmezliğe gelme, göz yumma, hoş görme, aldırış etmeme, savsaklama anlamlarına gelen (1) Arapça sözcük, günümüzde bazen Hoşgörü, bazen de Tolerans olarak kullanılmaktadır. Aydın kişinin özelliklerinden […]