Ekrem Genç

4 Ağustos 2017

Kabalist Eğitim

GİRİŞ Kabala, Yahudiliğin gizemli ve gizli bir görünümüdür. Tanrının nitelikleri, evrenin doğası ve insanın yazgısı hakkında sürekli bir öğrenimdir. Sakıntılı bir gelenek ile yüzyıllar boyunca aktarılan […]
25 Ocak 2017

Hangi Nesil?

“Hürriyet”, “keyfiyet”in karşıtı olarak ilkeli olmayı zorunlu kılar. İlkeli olma zorunluluğu insanın kendini sınırlaması ve iradesini kullanmasını gerektirir. “İrfaniyet” kendiliğin bilgisidir. İnsanın kendisini “karakter” olarak konu […]
25 Ocak 2017

Atatürk ve Geometri

Cumhuriyetin ilk yıllarında bilimin önemli bir alanı olan geometri, eski terimle Hendese, Arapça ve Farsça okul programlarından kaldırılmış olmasına rağmen, Arapça kök ve eklerle yapılmış bilim […]
18 Kasım 2016

Mutluluk Üzerine

Platon’un Devleti’nden Alıntılayan: Ekrem Genç Sokrates: Şimdi, dedim, zorbanın kendini anlatmak kalıyor: Bu insan demokrasi insanından nasıl çıkar? Çıkınca ne olur? Nasıl yaşar? Mutlu mu olur, […]
6 Kasım 2016

Boğa Simgesi -2-

Boğa simgesi, Taurus1 ile ilişkilidir. Hem tarihsel hem de ruhbilimsel açıdan oldukça karmaşık bir simgeselliğe sahiptir ve Bâtıni Gelenek açısından önemli bir yere sahiptir. Hyperboreanlar 2 […]
4 Kasım 2016

Bahar Ayları, Bayram Ayları

Güneşin kendisini daha yakından hissettirdiği şu günlerde tabiatın neşesi insanoğluna da bayram  yaşatıyor. Doğanın neşesine tanık olan bizler bu coşkunun içinde kendimizi buluveriyoruz. Acaba bu durum […]
30 Ekim 2016

Boğa / Sığır Simgesi -1-

Aswır Abhazca’da anaç bir kelimedir. Yurt adıdır ve zamanla Sawır ve Tawır olarak da söylenmiştir. Bu iki kelime birçok ulusun adı da olmuştur, ayrıca Abhaz Malı, […]
30 Ekim 2016

Sibernetik ve Ebû'l İz İbni İsmail İbn-i Rezzaz El Cezerî

Sibernetik kavramı Yunanca kübernetes’ten gelir. Kübernetes “iyi yönetimde bulunmak”, “gemiyi yöneten kaptan” ve “dümenci” anlamındadır.1 Platon, “gemiyi yönetenin” geminin gidiş-dönüşü boyunca çevreden aldığı ve gördüğü bilgilere […]
25 Ekim 2016

Mitos Üzerine

Mitoloji, mitlerin öznelerini tanrılar, yarı tanrılar ve kahramanlar olarak aktarır. Konusu da tanrıların doğumu (teogoni), evrenin doğumu (kozmogoni), insanın oluşumu (antropogoni) ve tüm bunların geleceğidir (eskatoloji).  […]