Dücane Cündioğlu

14 Mart 2019

Vazgeçmek*

Üzerinde sektirdiğim her taş varlık denizinin karanlıklarında yitti. Ne gam, taşlar hep yitmek için değil midir? Dindarlığı bir iktidar söylemi olarak kavramak başka, bir muhalif söylem […]
3 Ağustos 2017

Gölgenin Gölgesi Olmamıza İzin Ver Ey Yâr!

Sorunun Salınışı Başlamak bir masdar; zaman da bildirmiyor bu yüzden, istek de… Oysa fiil olarak kullansam ve ‘başlıyorum, başladım, başlayacağım’ desem, hemen hareket de bildirecek, zaman da, dolayısıyla istek de. Bir eylemi, eylemeyi […]
26 Ekim 2016

Iztırab Sahiplerine Ne Mutlu!

Duyulan, verilen, çekilen, artan ve azalan bir duygunun adı: ıztırab… Iztırab duyuyoruz, ıztırab çekiyoruz, bazen de başkalarına ıztırab veriyoruz… Öyle ki ıztırabımız bazen artıyor, bazen de […]