Doğan Göçmen

9 Mayıs 2023

Mustafa Kemal’in Bilinmeyen Alman Düşünce ve Felsefe Kaynakları

İki yıl önce Mustafa Kemal’in “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sloganını filozof Immanuel Kant’ın “ebedi barış” tasarısı ile ilişkilendirerek açıklamaya çalışmıştım. İlgili yazının bazı pasajlarını sosyal medyada […]
17 Mayıs 2022

Karl Marx: İnsanın Çıplaklaştırılması ve Emeğin Metalaştırılması

Marx, ilk birikim teorisi çerçevesinde her şeyden önce kapitalist üretim biçiminin kökenini ve oluşum sürecini ve koşullarını araştırmaktadır. Fakat bunu yaparken aynı zamanda toplumun, mülkiyetin ve […]
4 Mart 2022

İbni Haldun, “Mukaddime” ve Mitostan Logosa Geçiş

“Felsefenin Kurucu Bir Kavramı Olarak Barış” başlıklı yazısından alıntılanmıştır. İbni Haldun Mukaddime’de tarih bilimini ‘yalandan’, ‘yanlıştan’, ‘yanılgıdan’ ve ‘masaldan’ kurtarmak istemektedir. Böylece o, bu bilimi bilimsel […]
24 Ocak 2022

Hegel’de Özgürlük Kavramına Dair Bir Çerçeve

* “Bu kısa metin Doğan Göçmen’in “Hegel’de Özgürlük Kavramı Üzerine” başlıklı yazısından alınmıştır. Yazı Şubat 2022’de Doğu-Batı Yayınlar’ından “Düşünce Tarihinde Özgürlük” adı altında Armağan Öztürk ve […]