Cengiz Erengil

3 Ağustos 2017

Philosophia “yürüme”dir…

Kendi insan anlayışımızı, duygulanım, düşünme, söz ve davranış biçemimizi, yaşantılarımızı, deneyimlerimizi felsefemizi ve aydınlanmamız  tercüme eserlerden değil de, kendi tarihimizden; “söz eterik özdür” ilkesinden hareketle kendi […]
3 Ağustos 2017

Antik Yunan Mitolojisinin Tinsel Başarısı(*)

Yunan mitolojisi ikibin yıldır batı dünyasını cezbetmektedir. Bu cazibenin kaynakları çok yönlüdür, fakat en önemlisi onun Yunan dini ve felsefesiyle yakınlığı ve bütünleyici bağdaşmasıdır. Tanrılar ve […]
3 Ağustos 2017

Batının Krizi, Doğu Bilgeliği ve Krishnamurti *

Kriz siyasette değil, totaliter ya da demokratik hükümetlerde değil, bilim adamları ya da kurulu saygın dinler arasında değil. Kriz bizim bilincimizde, zihnimizde, kalbimizde, davranışlarımızda, ilişkilerimizde. J. […]
2 Ağustos 2017

“Ben”siz Bir Bilinç: Krishnamurti

Batı dünyası, Freud ve diğerleri aracılığıyla bilinci, bilinç ve bilinçaltı olarak ikiye ayırmıştır. Hiç öyle olmayabilir de. Freud’u, Jung’u atın bir kenara ve başlayın. O zaman […]
2 Ağustos 2017

Yapısalcılık, Dil, Bilinçdışı ve Özne II (*)

(TURA = Saffet Murat TURA) Hegelci bir “diyalektik oyunu” ile çalışmayacağını, doğrudan “bilinç” kavramından sanki onun antiteziymiş gibi “bilinçdışı” kavramını elde etmeye yönelmeyeceğini, araya başka kavramları […]
2 Ağustos 2017

Yapısalcılık, Dil, Bilinçdışı ve Özne – 01

“Karşı-Tarihselciliğin, ‘biçim’, ‘yapı’ ve ‘denge’ kavramlarının Olguculukta ve Yaşam Felsefesinde mutlaklaştırılması, geç burjuva toplum ve tarih görüşüyle kaynaşır. H.Freyer ‘toplumsal yapı’yı tümüyle ‘yaşamın biçimleri’ olarak tanımlamıştır. […]
2 Ağustos 2017

Yapısalcılık, Dil, Bilinçdışı ve Özne – 01

Yirminci yüzyılda Batıda üretilmiş entelektüel ürünlerin en temelinde Dil üzerine yapılan araştırmaların yattığı söylenebilir. Bu araştırmalar ve sonuçları ‘öznenin kuruluşu’ yanında ‘toplumun kuruluşu’nu da açıklayan yöntemler […]
2 Ağustos 2017

Anadolu Aydınlanma Felsefesine Giriş Üzerine

I. ANADOLU AYDINLANMA FELSEFESİ Anadolu Aydınlanma Felsefesi terimi, sohbet geleneği üzerine kurulu, teorik ve pratik yanları olan bir tarihsel süreç olarak değerlendirilebilir. Sohbet kavramı ise, “özgür özneler arası anlamlı […]
1 Ağustos 2017

Aydınlanma, Us ve Postmodernizm

Ramazan Çeçen’in yazısını, Nüket Esen’in ‘Kara Kitap Üzerine Yazılar’ isimli kitabının 215’inci sayfasında okuduğumda, tam da yukarıdaki başlığa uygun bir başlangıç oluşturabilecek bir paragrafa rastladım ve […]