Cemil Ergün

4 Ağustos 2017

Batı Sanatı ve Estetiğinde Bir Kırılma Noktası Olarak Picasso ve Guernica

İnsanın yaratma güdüsünün kaynağı ontolojik bir temele dayansa bile toplumların kültürlerine kendini ve evreni algılayış biçimlerine göre belirgin ayrımlar gösterdiği bir gerçektir. Bu bağlamda iki temel […]
2 Ağustos 2017

Mitos ve Kültlerde Ateş

Ateşin Kökeni ve Mitoslarda Ateş İnsanın nesnel dünyayı kavrama çabası onu doğaya yöneltmiş ve insan belli anlam çıkarımlarıyla, kendi dışındaki maddî dünyada gizil olarak sürüp giden […]