Cemal Şener

3 Ağustos 2017

Aleviler’in Etnik Kimliği Aleviler Kürt mü, Türk mü?

Alevilik, Sünnilik, Hıristiyanlık, Musevilik, Katoliklik, Ortodoksluk vs. ayrımları dinsel ayrımlardır. Türk, Kürt, Ermeni, Arap, Arnavut vs. ayrımlar ise etnik ayrımlardır. Aleviler’in dinsel kimlikleri gibi etnik kimlikleri de konu ile ilgili araştırmacıları oldukça ilgilendirmiştir. Martin Van Bruinessen de bunlardan birisidir. “Alevi Kürtler’in Etnik Kimliği Üzerine Tartışma’(l) başlıklı yazısında Bruinessen şöyle yazıyor: “Ritüel dili olarak neredeyse tamamen yalnız Türkçe kullanan ve hatta çoğu Türkçe aşiret adlarına sahip olan Kürtçe ve Zazaca konuşan […]