Betül Çotuksöken

10 Ocak 2020

İnsan Hakları ve Felsefe: Temellendirici Yazılar

“İnsan Hakları ve Felsefe” adlı kitaptan alınmıştır. İnsan Hakları Kavramının Felsefe Açısından Temellendirilmesi[1] Her birey (tek olan) gibi insanî birey de –ancak bir bölümüyle kendisine ait ya da bağlı olanı içeren– bir dışdünyada yaşar. Doğal ve kültürel olanın bir tür toplamı olan dışdünyayı insan, düşünme ve dil edimleriyle “kendisinin” kılar. İnsan; başka bireylerle, teklerle, dışdünya ile, düşünme dünyasıyla ve dille olan ilişkilerini kavramlaştırır; başka bir deyişle olup bitene düşünsel ve […]
10 Ocak 2020

İnsan Hakları ve Felsefe

“İnsan Hakları ve Felsefe” adlı kitaptan alınmıştır. İnsan Hakları Kavramı “İnsan hakları nasıl bir kavramdır?” sorusuyla başlayabiliriz. Her kavram gibi, insan hakları kavramı da düşünenin, insanın belli bir dış dünya durumunu, tekil olanı, yaşananı, olup biteni, ne türden olursa olsun, nesneye[1] ilişkin olanı, kısaca belli bir dünya durumunu çerçeveleyen düşünsel bir varolandır. Her kavram gibi, insan hakları kavramı da insanın belli bir durumu, çoğun belli bir insanlık durumunu anlamasına, anlamlandırmasına […]
2 Ağustos 2017

Dilin Gerçekleşmesi Olarak Söylem ve Felsefe

“Felsefe Açısından Söylem ve Metin”(1) ile “Felsefe Bağlamında Söylem Metin İlişkisi”(2) başlıklı yazılarda “felsefe”, “söylem” ve “metin” kavramları ilişkilendirilmeye çalışılmıştı. Felsefî Söylem Nedir?(3) adlı yapıtın ana izleği de felsefenin bir “söylem” olarak kuruluşuna ilişkindir. Yukarıda anılan çalışmalarda bir söylem olarak felsefe, büyük ölçüde yaratıcısı olan dilsel özne açısından ele alınmıştı. Ancak bu türden bir yaklaşımın da ötesinde, dilsel öznenin, dil öznesinin aynı zamanda tarihsel bir özne olduğu da hesaba katılarak, bu kez -böyle […]