B Biledeğil

“Vakıf toplantılarımıza, 2001’den beri katılmaktadır, Us Düşün ve Ötesi Dergisi ve Düşünüyorum adlı yayınlarımıza verdiği katkıların yanı sıra, tüm bildiklerinin ve söyleyebileceklerinin bir özeti olarak ve kulağımıza küpe olmasını dilediği iki söz dışında, “Ne herhangi bir şey için, ne kişiler, ne de kendi için pek fazla sözü olamayacağı”nı belirten yazarımız B hakkında, “Ne Olmadıkları, Yapmadıkları, Düşünmedikleri ve Söylemedikleri” başlıkları üzerinden, hakkındaki bazı bilgileri ve vakfımızca gerçekleştirilen söyleşisini de günce(blog) sayfasından okuyabilirsiniz… Bbiledegil.com ”

Bir şey ki, yapmasan da olur. YAPMA!

Bir şey ki, söylemesen de olur. SÖYLEME!

——————————————————————————————————

Söz(cük)leri(ni) değiştir, dünya(n) değişsin!

10 Ocak 2020

RIZÂ

Anlık(Zihin): ”İnsan Hakları” kavramı nereden başlar ya da başlatılmalıdır? B (bile değil): Tüm sözcükler ve kavramlar için geçerli olmak üzere bu kavramı da “İnsan” ve “hakkı / hakları[/hukuk]” sözcükleri olarak tek […]
15 Mart 2019

Bin / bir, Olmayan, Güzel Yer: “Ütopya”

Ütopya zırvasının, “bir”i de bir, “bin”i de bir! [“Binbir” sözü, “1001”, sayı/nicel ya da çeşitlilik olarak değil bin ile bir’in arasında herhangi bir ayrım/fark olmadığını anımsatmak […]
11 Şubat 2018

Ümit Yitimi

Ümit yitimi… İnsanın, içinden çıkamadığı, olumsuz yaşamsal koşullarında düştüğü durumun adı… Kişi, eğer doğa koşulları kadar baskın durumlarda, aklını nasıl yöneteceğini ve yeterince sakin kalmayı beceremezse ümit yitiminin sonucu […]
3 Ağustos 2017

“YOK” değil/yerine “VAR DEĞİL”

Bazı kültürlerde, günlük dilde ve felsefede “Değil-leme” yöntemi ile bazı durumlar için üst bir bilinç kullanılmaktadır. Buna verilebilecek birkaç örnekten biri de Anadolu Kültürü ve Bilgeliği’nde “YOK” sözünün kullanılmamasıdır. “Yok”, kavram […]
3 Ağustos 2017

Kendinize Sorun!

Tüm ilişkilerde temel olan iki faktör, Paylaşım ve İletişim’dir. İster eş, ister ebeveyn-çocuk, ister işveren-işçi, isterse sosyal ilişkiler olsun, paylaşım ve iletişimin varolduğu derecede bir ilişkinin […]
3 Ağustos 2017

Sizin De Misyonunuz Olsun “Misyonun Ne?”

Hayatımız bir çok kavramlar ve değerler örgüsü içinde devam ediyor. Özel, sosyal, ekonomik şartlar ve ilişkiler içinde farklı seviyelerde devam eden süreçler var. Bu şekilde, devam etmesi gereken […]
5 Şubat 2017

Kaygı değil/yerine Saygı

Yaşamımıza, varoluşta ve doğada, herhangi bir canlının, varoluşunun sürekliliğini sağlamak üzere, özünde işleyen ve gerekli olan KORKU ile ancak “insan”ın yaşam alanında bulunan, fakat tek bilgi, […]
25 Ocak 2017

Kendini (sınır[lar/ın]da) Tanı!

Sınır” sözcüğünü, şu dönemin, ancak kısa yazı “okuyucuları” için sınırlanmış olması gerektiğinin bilinci ve kabulüyle başlatayım fakat değinilmesi gereken başlıkların paylaşımı için “çerçeve”(lendirme) sözcüğünü kullanmayı yeğleyerek başlayalım, sınırlara olan yolculuğumuza. […]