Aydın Türkmen

3 Ağustos 2017

ŞİİRLERLE TÜRKÜLER(*) ÖYKÜLERLE TÜRKÜLER BÖLGELERLE TÜRKÜLER TÜRKÜLERLE TÜRKÜLER Bölüm 2

Bakmaya kıyamazsın. Gizliden de bir baksan, gözünü alamazsın, bakmaya doyamazsın; öylesine bir güzel… Bir de Kaymakam vardır Halikarnas’ta o gün. Gelmişler Çerkezlerden, Padişah tarafından. Çerkeze sözümüz yok  , Çerkezleri severiz. Dediğimiz Kaymakam .  Halleridir söylenen… Gözü vardır Gülsüm’de.  Kimin yoktur ki zaten… Gülsümün gözü ise       , Gemici Halil’dedir. Yiğitliği bir yanda,          hoş bir adammış Halil… (Ustamız Karacoğlan “Ergen kız, cahil oğlan İnkârdan kurtulur mu” dememiş mi ki zaten…) Öyle sevdalanırlar. Ve de kavilleşirler. […]
3 Ağustos 2017

ŞİİRLERLE TÜRKÜLER(*) ÖYKÜLERLE TÜRKÜLER BÖLGELERLE TÜRKÜLER TÜRKÜLERLE TÜRKÜLER Bölüm 1

TÜRKÜ SINIFLAMASI İÇRE Tarikat türküleri öylesi olmaz dedik. İşte bunun dışında; aşk ve duygu türküsü, çoban, doğa türküsü, düğün tören türküsü işte, iş türküleri taşlama türküleri (ve mizahi türküler) beşikteki ninniler ve ölüm türküleri, (İşte öyle ağıtlar) esnafların türküsü ve oyun havaları (Oyundaki türküler) mahpushane türküsü askerlik türküleri kahramanlık türküsü diye sınıflamış türküyü, Cahit Öztelli Usta. Belki de bu derleme        en kapsamlı eserdi türküler konusunda… “Evlerinin Önü”ydü,     yetmiş iki yılıydı… Folklorun değeri de         o yıllar anlaşıldı… […]
3 Ağustos 2017

Şiirlerle TÜRKÜLER, Öykülerle TÜRKÜLER, Bölgelerle TÜRKÜLER, Türkülerle TÜRKÜLER 2

Bir yer var, biliyorum;               her şeyi söylemek mümkün;                epeyce yaklaşmışım,                duyuyorum; anlatamıyorum… diye şöyle bir güzel… İşte böyle Almanlar, işte bu halde Türkler… Halkların ortak olan duyguları söylenir. Biz klasik dinlerken nasıl duygulanırsak, otantik bir türküden Alman da duygulanır… Fakat bunlara rağmen, “Hiç türkü sevmem ki ben!” diyen çıkarsa eğer       , çok özel bir durum var, bizden dikkat çekmesi… Bir Ruhi Su sesinden hiçbir zevk alınmazsa,                               “Hiç türkü sevmem ki ben”  demeyiniz […]
3 Ağustos 2017

Şiirlerle TÜRKÜLER, Öykülerle TÜRKÜLER, Bölgelerle TÜRKÜLER, Türkülerle TÜRKÜLER 1

İnanın ömür yetmez türküleri yazmaya Bizi yüreklendiren türküleri yazmada Bize metanet veren Metin Dost’a ithafla. Işıklar içi Dost’a göz ışığı ışk ola… Üç beş kişi kalmış türkü diyenler Al üstüne yeşil donu giyenler Şu kara çadırda geçiyor günler Onun için bozgun öter telimiz KARACOĞLAN der ki yazsam bir satır Kadir Mevla ‘m işimizi sen yetir Kısmet nerde ise çeker iletir Kimse bilmez nerde kalır ölümüz Karacoğlan Ustayla başlarız sözümüze. İşte türkünün […]
2 Ağustos 2017

İşte Anadolu’da Aydınlanma Uğruna “Bir Kazığı Çıkarmak” ve Şeyh’im Bedreddin’im

Kınayanlar olsa da Yine Türkmen ağzıyla… Dedem Korkut misali Biraz Şaman tarzıyla… Söze böyle girince, Hançerlioğlu Üstad anılmadan geçilmez, Ne diyor Üstadımız, DÜŞÜNCE TARİHİNDE: BİR KAZIĞI ÇIKARMAK bahisleri içinde: “Göçebe toplumların, toplumsal sorunu yok. Sosyolojik anlayış toprağı tutunca başlar. Mutluluğu (!) sağlamak, toplumu düzenlemek (!)… Oysa ki ilkellerde(!), göçebe toplulukta, İnsanlar çekişmiyor kendi aralarında… Kendiyle sorunu yok; sorunları doğayla. Bir yaşam var kardeşçe… Toprağa yerleşince, İçlerinden birisi, KAZIKLAR ÇAKACAKTIR BİR […]
2 Ağustos 2017

Türkçe’ye Güzelleme Ozanların Dilince

Evvelinden bu güne, ozanlarca bezenen Hem bir şarap misali, hem arı, hem bal gibi, Emeklerce işlenmiş bir Türkçemiz var iken, Bir fuzuli fikir ki üstadım Fuzuli’den… Fuzuli üstadımız dört yüz elli yıl önce, Kanuni zamanında ve de şehri Bağdat’ta, Günlerden bir gün ola, şöyle bir dörtlük diye: “Ol sebepten Farisi lafzıyle çoktur nazmı kim, Nazmı nazik Türk Lafzıyle iğen düşvar olur, Bende tevfik olsa bu düşvarı asan eylerim, Nevbahar olgıç […]