Âşık Kemter Yusuf

25 Ocak 2017

Âdem'in Kafası

  “Sultânım, Âdem’in dört kafası vardır. Birincisi Taş Kafa. Laf ona gider gider geri gelir. İkincisi Boş Kafa. Laf bir kulaktan girdiği gibi öbür kulaktan çıkar […]
25 Ocak 2017

Gönülden Devrâna Geldim*

Gönülden devrâna geldim Gonca güllerin dermeye Sînemdeki dost yaraları Gonca gülleri dermeye geldim Ol tabip yaramı sarar Âşıklar ma´şûkun arar Gönül eylemiştir karar Gonca gülleri dermeye […]
30 Ekim 2016

Hâki Ol, Turâb Ol Ey Deli Gönül…

Nutuk 5  Mürşid-i Kâmil’den dersimi aldım Hakîkât bâbında irfâna girdim Ol güzel yârıma ikrarım verdim Hâki ol turâb ol ey deli gönül Şeriat bâbından içeri geçtik […]
14 Eylül 2016

Âkıbetin mevt olur hey deli gönül

Sakın meyil verme fânî dünyaya Âkıbetin mevt olur hey deli gönül Aldanma sakın ağyârın hâline Âkıbetin mevt olur hey deli gönül Nice Süleymanlar konup göçtüler Ecel […]