Arzu Cengil

11 Şubat 2018

Umut = İnsan Olmak

“Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.” -Luka 19:10 Tüm Kutsal Metinler, Uygarlık Tarihi, Sanat ve Sanat Tarihi, Felsefe ve Felsefe Tarihi ve hatta bütün bilim dalları “insan”ın serüvenini, kendinin farkında olmanın, vicdanın, aklı kullanmanın, kendi üstüne dönen düşüncenin, bilinçlenmenin, yaşamı anlamlı kılma çabasının öyküsüdür aslında, kısaca istisnasız her biri bize “bizden” bir başka deyişle “insan olma” sürecinden bahseder. Ancak kadim öğretiler, tarihi belgeler, peygamberler, filozoflar veya bilim adamları ne […]
3 Ağustos 2017

Kendi ile İletişim

“Dünyanın yaratılmasından önce,  Sonu Olmayan (Ayn Sof) kendini özünün içine geri çekti, kendinden kendi içindeki kendine. Ve özünde yayılabileceği ve yaratabileceği boş bir uzay kaldı.” Kabballah/Yahudi Gizemi Varolmayan Şövalye adlı romanında İtalo Calvino (1923-1985), ilkin evrenle bir bütün oluşturmasından dolayı varolmayan ilksel insandan, ürünler ve durumlarla bir bütün oluşturmasından dolayı varolamayan günümüz insanına atıfla yarattığı -yok olduğu için içi boş bir zırhla dolaşan- kahramanı için “irade ve bilinçle donatılmış bir varolmayış” der. Bizler […]
20 Kasım 2016

Yaşantımızda Olmazsa Olmaz Bir Kavram Olarak “Yabancılaşma”

İlk olarak 11. ve 14. yüzyıllar arasında Latince ve Orta Dönem İngilizcesinde karşımıza çıkan “alienation” sözcüğü, “mülkün e.d. sahipliğin el değiştirmesi” anlamında kullanılıyordu. Daha sonra “bağıntı eksikliği”, “oyalama”, “aldatma” olarak da karşılanan sözcüğün, günümüzde kullanılan en gelişmiş anlamları “soyutlanma ve ayrılık hissi”, “yabancılaşma”, “kendilik ve nesnel dünya arasında bir uzaklaşma” veya “kişiliğin farklı fakülteleri arasındaki yabancılaşma” olarak özetlenebilir. Peki, 14. yüzyılda dile giren, 18. yüzyılda ise ancak tam yerini bulan […]
17 Kasım 2016

Bir Güzel İnsanın Ardından: Rabbi Menachem Froman

Sevgili dostumuz Rabbi Menachem Froman’ın ardından yazmaya oturduğumda aklıma ilk gelen, hastalığı belli olduktan sonra haberi verirken kullandığı o çok sevdiği cümle idi: “Allah’ın yolları bizim anlayışımızın ötesindedir, gizemlidir.” Bir başka deyişle söylersek, umduklarımız hep beklemediğimiz biçimlerde gerçekleşir. İnsanlar vardır toprağına bağlı, bir de insanlar vardır toprak onlara bağlı. Öyle ki onları bilinmeyen âleme uğurladığınızda, toprağın nasıl olup da arkalarından ayaklanıp gitmediğine şaşırırsınız. Seksenlerden bu yana tüm yaşamını yaşadığı topraklara […]
27 Ekim 2016

Zohar'dan Seçmeler

Zohar ya da tam söylenişiyle Sefer HaZohar yani Işımanın Kitabı, Yahudi İrfanı olan Kabballah’nın en temel kitabıdır. Eğer mistisizm kendi bilgeliği, yoğunluğu ve dirimli haliyle bir din olarak kabul edilirse, Zohar’da kapsanan ve öğretilen Yahudi İrfanı da Yahudiliğin en yoğun ve dirimli halidir. Ağırlıkla toplamına TaNaKh dediğimiz biblikal metinler yani Taà Torah, NaàNeviim (Nebiler) ve KhàKetuvim (Kitaplar) üzerine mistik ve sembolik yorumlardan oluşan Zohar’ın ilgilendiği başlıca konular yaradılışın gizemi, tanrısal […]
27 Ekim 2016

Yaşam Ağacı Etz Hayim

Söz ettiğiniz bu ağaç nedir? Tüm İlahi Kuvvetler katmanlar halinde tıpkı bir ağaç gibi sıralanmaktadır, Nasıl ki bir ağaç sulandığında meyve verirse, Tanrısal kuvvetler de Tanrının suyuyla dolunca meyve verir. Bahir Kitabı, Provence, 12. yüzyıl Yaradılışa göre (Kutsal Kitap, Yaradılış 1:27) insan, Tanrının suretinde yaratıldı. Yahudi Tasavvufuna (Kabballah’a) göre de Yaşam Ağacı olarak betimlenen Sefirot (yani on Sefira) bu suretin Tanrısal aslıdır. Tanrının Sonsuz Nuru yayılarak deneyimlemekte olduğumuz bu sonlu […]
25 Ekim 2016

Yeni Yıl ya da Yine Yıl…

Hesaplamalar için ister güneşin, isterse ayın hareketleri esas alınsın; başlangıç noktası ister Hz. İsa’nın doğum günü, ister Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü, ister efsaneler, isterse dünyanın ve insanın yaratılışı olarak düşünülsün; “yıl döngüsü” tüm kültürlerin, tüm geleneklerin ve dinlerin hemfikir olduğu ve bir anlamda tabiatın yansımasında insanın kendini gözlemlediği âdeta bir ortak karar. Yeni bir yılı, eş deyişle yeni bir döngüyü ziyafetlerle ve kutlamalarla karşılama geleneği, insanlığın belki de en […]