Alper Malkoç

29 Eylül 2023

Karşıtlıkları içinde Bitcoin ve Merkeziyetsiz Finans

Ekonomi kavramı çok yaygın kullanıldığı ölçüde kendisini gizlemiş, çok yanlış anlaşılmış bir kavramdır. Modern ekonominin emekleme aşamalarında beliren kuramların tanımları mutlak doğru sanılmış, kendi kavramsallığı emekleme aşamasında olan bilinçlere para ve gücün despotik hükmü, ekonominin dinamosu olan teknolojik gelişimin etik temelini gizlemiştir [1][2]. Despotik bilinç ve etik dışı ile olan savaşım, teknolojideki sıçramalara zemin sağlamış ve ticarileşebilen ürünler herkesin kullanımına açılmıştır. Dünya egemenliği ve bu erkin korunması için verilen fiziksel […]