Ahmet Kip

25 Ocak 2017

Sözümüzde İma Ne Gezer, Ne Gördük Onu Söyleriz

  Gözlerindendir yansıması varılmazlığının, Uzakların kararsızdır, ürkütür insanı tenhaların, İndirildi mi kirpikler bir kere upuzun yere, Bakışsızlığından muhtemel, anlaşılmaz imaların. Ne kadar dönüşsüz olsa o kadar […]
20 Kasım 2016

Felsefi Tinin Yabancılaşması Üzerine Bir Deneme

Yabancılaşma; 19. yy.da Hegel’in kurgul düşüncesinde varoluşsal bir mahiyet kazanarak felsefi anlamda kavramlaştığı kabul edilen, Marx’ın iktisadi temellere oturtmasıyla politik aklın eline düşen ve oradan da […]
19 Kasım 2016

Karanlık Dağda Bir Düşkün

Felsefi bir yazı mı olmalı bu, yoksa edebi bir yazı mı? Felsefi bir yazı olursa; yabancılaşma düşüncesinin ta Plotinos’a ve Aziz Augustinus’a kadar geri götürülebileceğinden; 19. […]
19 Kasım 2016

Teknoloji bilim mi?

“Evrim gerçeği eğitim programlarından çıkartılıyor. Bütün toplumlarda mistik ve bilim dışı düşünceye olan ilgi arttı. Oysa modern toplumlar bilimin keşfettiği zenginlikleri ve güçleri çoktan kabul ettiler; […]
30 Ekim 2016

Bugün İnceden Bir Hüzün

İlkokul arkadaşım Serdar Güçar şöyle yazmıştı bir keresinde: “Kasım geliyor, tine değecek belli.” Her kasım ayında Serdar’ın bu cümlesi gelir aklıma. Kasım hüzün ayıdır. Büyükler unuttu […]
30 Ekim 2016

Ferdiyet ve Memnuniyet

Her aşk, aslında hakikati anlama fırsatıdır. Her evlilik, nizamı koruma çabasıdır. Ve her çocuk, kendi geçmişimizle yüzleşmeye davettir. Tanık olduğumuz her ölüm de kendi hakikatimizden koptuğumuzu […]
30 Ekim 2016

Kendini Bilmek: Bilim mi, Sanat mı?

Auguste Rodin’in; “Taşın fazlasını yontup atıyorum, geriye heykel kalıyor,” mealindeki tanımı gereği, kendi fazlalığımızı, yükümüzü atarız, geriye ‘insan’ kalır. İnsan yapma, sanatların en büyüğüdür, esasında yegâne […]
27 Ekim 2016

Acı ve Hakikat

“Acı her zaman bir kopmadır.” Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Severek, neşe içinde yaşardı. Hayat oyunundan çekildi işte. Ardında anılar kaldı. Ölüm yegâne hakikatimiz. […]