Ahmed Kuddûsî

23 Kasım 2016

Ahmed Kuddûsî Divanı

Ârif olamaz her hoca ilmi kesîr olsa dahi Kâmil olamaz her hoca şeyh-i kebîr olsa dahi Işksız gidilmez bu yola giden ulaşmaz menzile Gelmez hulûs bî-ışk dile âbid fakîr olsa dahi Kal ehli olmaz ehl-i hâl bilmez nedir râh-ı visâl Var pendi sen âriften al merd-i fakîr olsa dahi Zâhid heman sûret bezer virmez kemâl tac u kemer Her kim ki ışkdan bî-haber kördür basîr olsa dahi Âşık olan nâsdan […]