Atatürk’ün Ardından…

25 Ocak 2017
Sayı 06 - Kasım 2010

“Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.”

(Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933)

“Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas gösterileri yapılması, milletler tarihinde az görülen şeylerdendir.”

(Athinaika, Atina, 12 Kasım 1938)

“İngiliz, Fransız ve İtalyanları Anadolu’dan uzaklaştırıp bizi de yenince, karşımızda sıradan bir adam bulunmadığını ve O’nun gerçek yaratıcı kudretini kavramaktan uzak kalmış olduğumuzu kabul ettik.”

(Yorgi Pesmazoğlu, Yunan Ekonomi Başkanı, 1938)

“Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri onun cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapmadı.”

(Messager D’Athenes, Yunanistan Gazetesi, 11 / 11/ 1938)

“Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti, kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur.”

(Yugoslavya Politika Gazetesi, 11 Kasım 1938)

“Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli hatırası olmuştur. O zamanlar, kendi kendime diyordum: Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, onun ruhuna kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım?”

(Habib Burgiba, Tunus Devlet Başkanı, 1965)

“Atatürk’ün ölümü yalnız Türk Milleti için değil, onun örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için en büyük kayıptır.”

(Eleyyam Gazetesi, Şam, 1938)

“Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimenin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dâhi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. Hayatını milletinin mutluluğuna adadı, bu uğurda genç yaşta hayata gözlerini kapadı.”

(Elifba Gazetesi, Şam, 1938)

“O, dünya üzerinde yeni bir devir açmıştır. O’nun Türk kadınlarına hak vererek ve bir ülkede anneyi yakışır olduğu yüceliğe eriştirerek Batı’ya ders verdiğini nasıl unuturum?”

(Prenses Aleksandrina, Uluslararası Kadınlar Birliği Delegesi)

“Romanya’da Atatürk’ün ölüm haberi geldiği gün, bütün okullarda dersler tatil edildi.”

(Romanya Rador Ajansı, Bükreş)

“Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz O’na yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır.”

(Arriba Gazetesi, Portekiz, 1938)

“Uzun bir yol aşılmış, Kemal Atatürk’ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hint Müslümanları bugünkü durumlarına hâlâ razı olacaklar mı?”

(Muhammet Ali Cinnah Kaidiâzam, Pakistan Cumhurbaşkanı, 1954)

“Atatürk’ün yaptıkları insanoğlunun kolayca yapabileceği şeylerden değildir. O, büsbütün başka bir insandı.”

(El-Mısri Gazetesi, Mısır, 11 Kasım 1938)

“Yüzyılımızda, ‘olmayacak hiçbir şey yoktur’ şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”

(Eski Ujsag, Macaristan)

“Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider.”

(The Japan Chronicle, Kobe)

“Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.”

(Comte Carlo Sforza, İtalya Eski Dışişleri Bakanı)

“Siz Türk gençleri, bugün Büyük Şef’inizi kaybettiğinizden dolayı ne kadar ağlasanız haklısınız. Üniversite, sizin bu büyük yasınıza katılmaktadır. Atatürk’ün, bu Büyük Adam’ın hayatını burada az bir vakit içinde bildirmeye imkân yoktur. Bu dâhinin, vatanının tarihinde işgal ettiği parlak sayfaları size hatırlatmak isterim. Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam’ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.”

(Profesör Morff, Lozan Üniversitesi salonunda, Lozan Türk Talebe Cemiyeti’nin hazırladığı törende)

“Modern Türkiye’nin yaratıcısı Kemal Atatürk’ün eserleri, memleketi için yaptıkları İsveç’te çok iyi bilinmektedir. Atatürk’ün liderliği altında Türkiye’nin kalkınmasını, fevkâlâde ileri hamlelerini hayranlıkla takip ettik. Atatürk’ün, hukuk alanında olduğu gibi, diğer alanlarda da getirdiği reformlarla, Türkiye içinde bulunduğu çok zor durumdan kurtarılıp kuvvetli ve güvenilir temeller üzerine yerleştirilmiştir.”

(Erlander, İsveç Başbakanı)

“Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur.”

(Ben Gurion, İsrail Başbakanı, 1963)

“Atatürk, askeri deha ile devlet adamı filozof dehasını biraraya getirmiştir.”

(İspanya Gazetesi)

“İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk’ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar.”

(Tahran Gazetesi, İran, 1939)

“Bugün Türkiye, büyük ve yeni bir memlekettir. Ve savaş sonrasının dehşet, sefalet ve bitkinliğinden çıkmış olan bu yeni Türkiye, Atatürk’ün dimağında vücut bulmuştur. O, bu Türkiye’yi kendi elleriyle dünyaya getirdi.”

(Dela Mail Gazetesi)

“Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte gerçekten eşi olmayan bir olaydır.”

(İngiliz Daily Telegraph Gazetesi)

“Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. Onun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.”

(Bayan Sucheta Kripalani, Hint Parlamento Heyet Başkanı)

“Denilebilir ki Onsuz İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.”

(Fransız Berthe Georges-Gaulis)

“Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları, Onun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felâketinin içine sürüklemişlerdir.”

(Fransız Gazetesi Sanerwin)

“Tarih çok büyükler gördü. İskenderler’i, Napolyonlar’ı, Washingtonlar’ı gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı.”

(L’Illustration, Fransa)

“Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir.”

(National Tidence Gazetesi, Danimarka, 11 Kasım 1938)

 “Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’i mutlaka kıskanırdı.”

(Tchang Yang Yee Pan Gazetesi, Çin, 1958)

“Biz Çinliler, hepimiz bu yasa katılıyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen Büyük Ata’sının ölümü, yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır.”

(Çin Basını)

“Hiçbir ülke, Atatürk’ün Türkiye’sinin gördüğü değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir. Bugünün Türkiye’nin tarihi Mustafa Kemal’in tarihidir.”

(Dness Gazetesi, Bulgaristan, 11 Kasım 1938)

“Türkiye’nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir. Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.”

(Libre Belgique Gazetesi)

“Bir yenilginin uçurumuna düştüğü halde, ilkin neticesiz sanılan İstiklâl Mücadelesini yapan Türk Milleti, önünde saygıyla eğilmeden bu satırlara son veremez. Zafer neşesiyle kendinden geçmiş bir diplomasinin kararını ‘hayır’ diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak örneğini biz Almanlar Türklere borçluyuz.”

(Alman Askeri Dergisi Vissen Und Vehr)

“Benim üzüntüm iki türlüdür: Önce böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntüm ise, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.”

(Franklin Roosevelt, A.B.D. Başkanı)